Rang 6

  • Post author:
  • Post category:Blag

Rinne Máistreás Donna agus Máistreás Nóirín  bronnadh de gheansaithe spóirt ar pháistí Rang 6. Bhain siad sult mhór as na pizzas agus an siúlóid go dtí an siopa  fósta. Guímid gach ráth agus ádh mór orthu go léir agus iad ag fágail na scoile.