Príomhoide
Donna Uí Fhearraigh

Leas Príomhoide
Pauline Mhic Giolla Easbuig

Múinteoirí Ranga
Naíonáin Bheaga & Naíonáin Mhóra: Donna Uí Fhearraigh
Naíonáin Mhóra & Rang 1: Áine Uí Mhuinneog
Rang 1 & Rang 2: Majella Uí Bhaoill
Rang 3 & Rang 4: Manus Ó Duibhir
Rang 4 & Rang 5: Karen Uí Eifearnáin
Rang 5 & Rang 6: Nóirín Nic Fhionnlaoich

Múinteoirí Tacaíocht Foghlamtha
Pauline Mhic Giolla Easbuig
Niamh Nic Pháidín
Pól Ó Gallachóir

Múinteoir Tacaíocht Gaeilge
Ríonach Ní Scolaí

Múinteoirí Paineál Soláthair

Maria Uí Fhearraigh
Pól ó hIcí

Múinteoir Cnuasach Laethe Príomhoidí
Moira Ní Ghallchóir

Cúntóirí Ranga
Bernie Mhic Suibhne
Maeve Uí Bhriain
Maureen Uí Ghallchóir

Cúntóirí Teanga
Suzanne Uí Ghallchóir
Marie Mhic Niallais

Sinéad Ní Ghallchóir 

Rúnaí
Máire Ní Ghallchóir

Glantóirí
Michelle Mhic A’ Bháird
Bríd Uí Fhearraigh